کارشناس فروش و بازاریابی تنباکو

شرایط احراز :


داشتن حداقل مدرک کارشناسی
تجربه کار مرتبط با محصولات دخانی
داشتن روابط عمومی قوی  
داشتن آرشیو اطلاعاتی لازم از مشتریان

مزایا :

حقوق مکفی + کلیه مزایا و بیمه تکمیلی + پورسانت فروش
محل کار: دفتر مرکزی