سریدار

 

شرایط احراز :
داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 
متاهل و ترجیحا بدون فرزند
شرایط جسمانی سالم و مناسب

مزایا :
حقوق مکفی
امکانات سوئیت برای زندگی در محل کارخانه
ساعات کاری: شبانه روزی 
محل کار: شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه