برگزاری مزایده ملک

یک شرکت غیر دولتی در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت فرم ها و اطلاع از شرایط و چگونگی شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود از روز چهارشنبه مورخ 14/12/98 حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/12/98 به نشانی : تهران – میدان هفت تیر – خیابان مفتح شمالی نبش کوچه آرام پلاک 349 طبقه دوم واحد املاک مراجعه و یا با شماره تلفن 42190 داخلی 251 ، 09102190852 تماس حاصل نمایند . 
در ضمن تاریخ بازگشایی صندوق مزایده ساعت 11 صبح روز پنج شنبه 22/12/98 در محل شرکت میباشد.

 

 

ردیف

استان

مورد مزایده

مساحت عرصه

(متر مربع)

موقعیت-کاربری

قیمت پایه(به ریال)

آدرس

1

گیلان

خانه ویلایی(شش دانگ)

60/538

مسکونی


7/900/000/000ریال

رشت-لولمان رشت آباد خیابان ولیعصر

 

توضیحات
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب شماره 210759563 نزد بانک ملت بنام شرکت تجارت نخبه محب واریز گردد. 
2- شرکت در خصوص رد یا قبول پیشنهادات  واصله مختار میباشد.

 

Your comments