کمی از پولشویی بدانیم !!!!

هر نوع عمل یا اقدام ، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت نامشروع، به صورتی که وانمود شود منبع قانونی دارد پولشویی است. پولشویی بر سه شکل تعریف می­‌شود: تبدیل، مبادله و انتقال منافعی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به اینکه ناشی از ارتکاب جرم بوده. حال به طور مستقیم یا غیر مستقیم . کمک کردن به فرد مرتکب به طوری که شامل تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد. تحصیل، نگهداری، تملک یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌­های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت منافعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. انواع پولشویی: درونی : شامل گردش مالی کثیف از فعالیت مجرمانه در داخل یک کشور. بیرونی : شامل گردش مالی کثیف در سایر کشورها ک در خارج نیز شسته شده . صادر شونده : شامل گردش مالی کثیف از فعالیت مجرمانه در داخل یک کشور که به خارج از آن کشور رفته و تطهیر شده . واردشونده :شامل گردش مالی کثیف از فعالیت­ مجرمانه در سایر کشورها که در داخل خاک کشور مورد نظر شسته شود . پولشویی کجا انجام می­‌شود؟ کریدور فعالیت مجرمانه فعال بودن بخش غیر رسمی اقتصاد عدم کارایی بخش فعال اقتصاد عدم وجود قانون اثرات اقتصادی پولشویی: اخلال و بی­‌ثباتی در اقتصاد کاهش درآمد دولت کاهش کنترل دولت بر سیاست­‌های اقتصادی تغییر جهت سرمایه­‌گذاری­‌ها و خروج سرمایه‌­­ها از کشور تضعیف امنیت اقتصاد تضعیف بخش خصوصی و ایجاد موانعی برای خصوصی سازی تضعیف یکپارچگی بازارهای مالی تاثیر منفی بر نرخ بهره و ارز انتقال قدرت از دولت،بازار و مردم به مجرمان اقتصادی سازمان­‌های بین المللی فعال در مبارزه با پولشویی عبارتند از : FATF, IMF, UNODC, World Bank, BIS, BASEL, Moneyval, EURASIA, APG, INTERPOL, IMOLIN, EGMONT, WOLFSBERG ویژگی­‌های جرم پولشویی: همیشه پولشویی جرم دوم است. یعنی برای ارتکاب این جرم باید جرم دیگری مثل قاچاق، آدم ربایی و …… صورت گیرد.به همین دلیل در دید عمومی جامعه زیاد به چشم نمی‌­آید. پولشویی جرمی سازمان یافته است. سازمان یافته بودن این جرم بعد دیگری از مشکل تعقیق مجرمین را بدنبال دارد. پلیس و مراجع قضایی برای دستگیری مجرمین با یک سازمان پیچیده در رده بندی‌­های مختلف روبرو هستند. پولشویی جرمی فرا ملی است. درمبارزه با این جرم اهمیت همکاری بین­‌المللی سازمان­‌های مربوطه بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود. پولشویی جرم متخصصین است. در سازمان­‌هایی که پولشویی می­‌کنند همیشه برای طبیعی جلوه دادن سلامت درآمدها از سازمان­‌های آبرومند مثل بانک­‌ها ،متخصصین بانکی، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده می‌­شود. در تعریف پولشویی وجود یک سازمان­‌یافتگی بسیار ضروری است و مشروع نشان دادن جرایم خرد را شامل نمی­‌شود . ابعاد مختلفی دارد : علاوه بر بعد قضایی ، ابعاد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی را نیز شامل می­­‌شود.

Your comments