List of Articles

Food industry articles Articles of the Department of Commerce General articles Legal Articles

حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین بخش سوم

اعضای اکوسیستم بلاكچین به فرصت‏هایی برای تعامل با یکدیگر نیاز دارند تا از نظرات و نگرانی‏های یکدیگر مطلع باشند. گفتگوی عمومی در مورد اهمیت رمزگذاری بیش از هر موضوع دیگری حائز اهمیت است. حملات فضای مجازی مانند سرقت هویت و باج‏افزارها، خسارت بالایی به اقتصاد کشورها وارد میکنند. صنعت بلاكچین باید در مباحث جهانی مربوط به رمزگذاری مشارکت نماید. فناوری بلاكچین یک فناوری با اهداف کلی مانند اینترنت است که میتواند برای افزایش کارآمدی بازارها و بهبود دسترسی به خدمات مالی از آن بهره برد.

View More
حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین بخش سوم

حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین بخش دوم

سومین سطح، اکوسیستم کلی بلاكچین است؛ یعنی دفترکل اصلی که پلتفرم‏های بیتکوین، اتریوم، تندرمینت (Tender mint) ، (هایپرلجر و دیگر پلتفرم ‏ها) را به یکدیگر متصل میکند. بسیاري از این پلتفرم‏ ها، تفاوت‏ هایی در دیدگاه‏ها و انتخاب پروتکل‏ های خود دارند، اما در عین حال نشاندهنده مجموع‏های از مسائل مشترك نیز هستند که ذينفعان مختلف، شامل مصرف کنندگان و شهروندان باید از آنان اطلاع داشته باشند.

View More
حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین بخش دوم

راهکاری برای حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین

عصر بلاكچین همچون اولین عصر اینترنت نباید تحت حاکمیت دولت ها، مؤسسه‏ ها یا سازمان های دولتی قرار بگیرد. نحوه حاکمیت بر اینترنت به عنوان یک منبع جهانی، الگویی مناسب برای حاکمیت بر این منبع جدید است؛ یعنی حاکمیت از طریق شبکه‏ های راهحل جهانی به عنوان یک رویکرد چند ذينفعی شامل نوآوران، سرمایه‏ گذاران، ارائه‏ دهندگان خدمات مالی، توسعه ‏دهندگان، دانشگاهیان، سازمان های غیردولتی، نهادهای دولتی و کاربران. این موجودیت ها بر بستر هفت نوع شبکه مختلف شامل شبکه ‏های استاندارد، شبکه‏ های دانش، شبکه‏ های تحویل و پشتیبانی، شبکه‏ های سیاست گذاری، شبکه ‏های حمایتی، شبکه‏ های نگهبان و مؤسسات شبکه‏ های با یکدیگر ارتباط دارند.

View More
راهکاری برای حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین
12345...