List of Articles

Food industry articles Articles of the Department of Commerce General articles Legal Articles

شرکت مادر یا هلدینگ؟

تعبیرهای مختلفی از Holding Company یا Parent Company نظیر ( شرکت مادر، شرکت دارنده، شرکت کنترل کننده، شرکت مالک ، شرکت صاحب سهم ، شرکت اصلی ) صورت می گیرد که به شرح مختصرهر برخی از آنها می پردازیم می پردازیم :

View More
شرکت مادر یا هلدینگ؟

صدور کارت بازرگانی؟

چگونگی صدور کارت بازرگانی : کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

View More
صدور کارت بازرگانی؟

هر آنچه که باید درباره اتاق بازرگانی بدانید

اتاق بازرگانی از تعدادی تاجر و صاحب صنایع تشکیل شده که در آن به بحث درباره فعالیت های اقتصادی خود می پردازند و حتی گاهی نیز با نهادهای حکومتی در صورت نیاز چانه زنی هایی داشته و برای دستیابی به نتیجه موردنظر تلاش فراوان می کنند.

View More
هر آنچه که باید درباره اتاق بازرگانی بدانید
12345...