List of Articles

Food industry articles Articles of the Department of Commerce General articles Legal Articles

ویژگی‏ های توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی اقتصادی

اين مقاله آموزه هایی برای مطالعة تحلیلی و منتقدانة مبانی فرهنگی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ارائه میدهد. هدف آن ایجاد یا تقویت توانایی «خوب پرسیدن» و «خالقانه اندیشیدن» و ایجاد حس تعالی و از طریق پرسش در تحلیلگران است. یكی از عوامل موثر در فرایند توسعه اقتصادی شناسایی معضلات و تنگناها و ارائه راه حل برای رفع آنهاست که این امر منوط به گسترش خرد جمعی از طریق تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته ها و نظریه های جدید است که با عنايت به گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون نظرات نو در علوم مدیریت و اقتصاد، سعي به تقویت این مهم و تشریح کلی ابعاد اثرگذاری آن از منظر ترکیبی علوم انسانی و اقتصادی میباشد.

View More
ویژگی‏ های توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی اقتصادی

سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی

View More
سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی

میزان سرمایه گذاری که در بورس نیاز است چقدر است؟

در اکثر مواقع در بازار بورس با افرادی که در حیطه ی کاری متفاوتی فعالیت دارند مواجه هستیم و این افراد در هنگامی که نام بورس را میشنوند و یا در جایی بحثی از این بازار به وجود می آید ، اغلب این افراد این سوال‏ها را می پرسند که حداقل میزان سرمایه برای ورود به بازار بورس چقدر است؟ و یا اینکه حداقل میزان سرمایه گذاری که در بورس نیاز است چقدر است اگر قصد داشته باشیم که سرمایه گذاری در بورس داشته باشم چه مقدار از سرمایه ام را میتوانم وارد بورس و از آن استفاده نمایم و ….

View More
میزان سرمایه گذاری که در بورس نیاز است چقدر است؟
12345...