جلسه ماهیانه مدیران ارشد مجموعه شرکت های یثربی

ﺑﺴﻢ رب‌اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ 
جلسه ماهیانه مدیران مجموعه شرکت های یثربی با حضور مدیریت عامل مهندس یثربی و مدیران ارشد مجموعه راس ساعت 15 روز چهارشنبه شانزدهم دی ماه تشکیل گردید . 
در ابتدای جلسه مهندس یثربی، شهادت مظلومانه سردار بزرگ ایران اسلامی، سپهبد حاج قاسم سلیمانی، و جان باختن هموطنان عزیزمان در کرمان و سانحه هواپیمای کیف تسلیت گفتند و به بررسی گزارشات ماهیانه مدیران پرداختند. 
لازم به ذکر است مدیران نقشه راه خود را برای ماه های آخر سال در جلسه فوق ارائه نمودند.

Your comments