برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندس

مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی روز مهندس نهم اسفند ماه با حضور مهندسین مجموعه شرکت های یثربی و مدیریت عامل برگزار گردید .

Your comments