اطلاعیه شرکت تجارت نخبه محب

به استحضار کلیه خریداران محترم می رساند:

کلیه فاکتور های فروش شرکت تجارت نخبه محب از سال ۱۳۹۶ ممهور به مهر شرکت و هولوگرام دارای اعتبار بوده، در غیر اینصورت فاقد اعتبار می باشد.
هر گونه سوء استفاده از نام شرکت پیگرد قانونی دارد.

Your comments