واردات بنز آکسور

گروه یثربی در ترکیه دارای مناسبات بازرگانی گسترده ای همچون واردات خودروهای سنگین بنز آکسور جهت تامین نیازهای ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور میباشد.

حوزه فعالیت : واردات بنز
توضیحات فعالیت :
  • واردات خودروهای سنگین بنز آکسور
  • تامین نیازهای ناوگان حمل و نقل جاده ای

View WebSite

Consultation

Address

Yasrebi building, NO 349, On the corner of Aram Alley, Northern Mofateh Street, Hafte Tir Square, Tehran, Iran.

Telephone

(VIP) +9821-42190