List of Articles

Food industry articles Articles of the Department of Commerce General articles Legal Articles

مفاهیم سبک زندگی و نظم و امنیت در متون اسلامی

چکیده سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد. با توجه به ویژگی انتخابگری که در سبک زندگی وجود دارد، میتوان هر مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزههای دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین قرار داشته باشد، یک سبک زندگی دینی به شمار آورد. امنیت در یک جامعه، معادل کاهش آسیبهای اجتماعی است. امنیت با برآورده شدن جمیع حقوق مردم رابطه دارد که این همان تعریف عدالت است. جایگاه امنیت در اولویت اول شهروندان است.

View More
مفاهیم سبک زندگی و نظم و امنیت در متون اسلامی

سوالات عمومی لبنی بخش سوم

در قسمت سوم مقاله سوالات عمومی لبنی به محصولات لبنی میپردازیم از رژیم غذایی تا شیر خشک و عوارض و استفاده درست از آن ها. با ما همراه باشید.

View More
سوالات عمومی لبنی بخش سوم

نو اس کیو ال | No SQL

در دهه های گذشته، ذخیر ه سازی موثر و بدون تناقض داده ها جنبه مهم مدیریت داده بوده است. امروزه مساله ذخیره سازی داده ها سهم کمتری در میان مساله مدیریت داده ها دارد. مدیریت داده ها و استفاده از آن ها حتی نسبت به ده سال قبل، شکل دیگری به خود گرفته است. شبکه های اجتماعی، سیستم های امنیتی و هوشمند، میزبآن های رسانه دوربین های مدار بسته، سیستم های مدیریت نقشه ها، شبکه های سنسوری و… هر یک به نوعی خاص نیازمند استفاده و مدیریت داده ها هستند. به عبارتی هر جنبه کیفی استفاده از داده ها مانند امنیت و سرعت دسترسی، امکان تغییر و توسعه داده ها به شکل های گوناگون و… باعث شدند مدل های ذخیره سازی متفاوتی برای داده ها به وجود آید. علاوه بر این موارد، حجم عظیم داد ه های مبادله شده باعث ایجاد مساله ای تازه به نام داده های بزرگ شده است. بنابراین حوز هی مطالعاتی در زمینه ی داده ها بسیار وسیع است. در این بخش سعی شده که به معرفی اجمالی از چند مدل ذخیره سازی داده ها و سیستم های مدیریت مربوط به آن مدل ها پرداخته شود.

View More
نو اس کیو ال | No SQL
...678910...