List of Articles

Food industry articles Articles of the Department of Commerce General articles Legal Articles

بررسی آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک ها عناصر و موادی می باشند که احتمال مرگ باکتری های درحال رشد را افزایش می دهند "باکتریوسید" ویا باعث می شود از رشد و بزرگ شدن آنها جلوگیری نمایند.

View More
بررسی آنتی بیوتیک

پنیر خامه ای

امروزه انواع مختلف پنیر در سراسر دنیا تولید می شود که براساس نوع شیر خام ، درصد چربی، فرآیند پاستوریزه کردن، یا بر اساس شیر (شیر گاو، گاومیش، بز، گوسفند، اسب و شتر) تقسیم می شوند. در حال حاضر فرآیند پنیرسازی در محدوده بسیار گسترده ای انجام می گیرد و ...

View More
پنیر خامه ای

تولید پودر شیر و یا شیر خشک (قسمت اول)

پروسه تولید پودر شیر یا شیر خشک یک عمل جالب است. شیر را از مزارع لبنی که در سراسر حومه پراکنده استبه صورت روزانه هر روز صبح، کامیون های بزرگ مخزندار در هر مزرعه لبنی متوقف می شوند و شیر را جمع آوری می کنند. سپس شیر را به کارخانه منتقل می کند.

View More
تولید پودر شیر و یا شیر خشک (قسمت اول)
...1112131415...