List of Articles

Food industry articles Articles of the Department of Commerce General articles Legal Articles

سیستم فازی

واژه فازی در فرهنگ لغت آکسفورد به صورت مبهم، گنگ و نادقیق تعریف شده است. اگر بخواهیم نظریة مجموعه‌های فازی را تعریف کنیم، باید بگوییم که نظریه‌ای است برای اقدام در شرایط عدم اطمینان؛ این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم و متغیر‌ها و سیستم‌هایی را که نادقیق هستند، صورت‌بندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد.

View More
سیستم فازی

الگوریتم های هیوریستیک

هیوریستیك ها به دنبال جوابی معقول و قابل قبول برای یک مسئله دشوار می‌گردند که الزاماً بهترین جواب برای آن مسئله نیست و هیچ تضمینی برای ارائه جواب ندارند. هیوریستیك ها عبارتند از معیاره، روشها یا اصولی برای تصمیم گیری بین چندین خط مشی و انتخاب اثربخش ترین برای دستیابی به اهداف موردنظر چندین رویكرد برای طراحی جوابهای با كیفیت قابل پذیرش تحت محدودیت زمانی قابل پذیرش پیشنهاد شده است.

View More
الگوریتم های هیوریستیک

مزایای پودر شیر یا شیر خشک

شیر پودر به شکل های مختلفی مانند کل، پاستوریزه، غیر چربی و غیره می آید. این منبع از ویتامین ها و مواد معدنی مانند منیزیم، کلسیم، روی، پتاسیم و فسفر است. بر طبق اطلاعات فاکتور غذائی که توسط کارشناسان ارائه شده است، پودر شیر یا شیر خشک با استخراج آب و چربی از شیر پاستوریزه تولید می شود.

View More
مزایای پودر شیر یا شیر خشک
...678910...